Nytt rekordoverskudd for Norge

Foreløpige tall viser et overskudd på Norges driftsregnskap overfor utlandet på 19,9 milliarder kroner i august i år.