Kværner-tillitsvalgt skeptisk

Hovedtillitsvalgt Rolf Utgård i Kværner er overrasket og skeptisk til Aker Maritimes kjøp av Kværner-aksjer.