Norsk diesel dyrest

Selv om dieselavgiften blir satt ned til hva den var ved årsskiftet, vil dieselprisen fortsatt ligge godt over hva den er i våre naboland.