• Det er normalt å kunne glede seg over egne evner, og å motta ros. Dersom disse trekkene blir så markerte at man mister evnen til å anerkjenne andre, blir det en lidelse både for en selv og andre. Colorbox

Mange sjefer elsker seg selv

De er opptatt av dominans og beundring, sikter mot jobber som gir makt og status og gjør en god figur på jobbintervjuer. Men for en arbeidsgiver kan det blendende førsteinntrykket ha en høy pris.