Mot stupet for full fart

Mens Norse Electronics i Tananger økonomisk er på full fart utfor, går sjefer på dagen og ansatte slutter for å starte konkurrerende virksomhet.