Starter opprydding i momsjungelen

Etter 30 år med moms starter regjeringen nå et oppryddingsarbeid som det kanskje vil ta nye 30 år å fullføre.