Elevrettigheter går foran klassesprekk

Sivilombudsmannen har talt: Retten til å gå på den nærmeste grunnskolen står sterkt.