Bevar Petrad

I over ti år har stiftelsen Petrad drevet en virksomhet som både har vært til hjelp for oljeland i utvikling og til nytte for norsk oljeindustri. Gjennom langvarig og grundig arbeid er det bygget opp et internasjonalt kontaktnett som allerede har kastet av seg og som vil gi langsiktige positive virkninger.