Bankene begrenser Røkkes handlefrihet

Kjell Inge Røkkes selskapssystem TRG kan ikke foreta nye investeringer eller låne penger uten at dette avtales med DnB og Sparebanken Nor.