Lokale kjøpere i Aker Base

Aker Maritime soper inn over 200 millioner kroner på at de lokale offshorerederiene Simon Møkster og Eidesvik AS kjøper hver sin tredjedel av Aker Base.