Ingen dødsdom ennå

Sykkelkonsernet Cycleurope AB må gjøre noe med sin enorme overkapasitet på fabrikkene. Men styreformann i Øglænd DBS, Tony Grimaldi, vil ikke avsi dødsdommer. Ennå.