Ennå ikke noe skogeier-ja til Moelven-oppkjøp

Norske skogeierselskaper med aksjer i Moelven Industrier drøfter hvordan de skal forholde seg til budet fra det finske storkonsernet Finnforest om å kjøpe Moelven.