Norsk sokkel går i stå hvis streiken varer

Norsk sokkel kan gå helt i stå hvis streiken varer i fem til ti dager. Grunnen er at plattformene ikke får nye forsyninger av mat, vann og utstyr.