• Ingen fleire trålfartøy søkklasta med tobisfangst blir å sjå denne sommaren. Tomas Førde

Bråstopp i fisket etter tobis i Nordsjøen