Sterk omsetningsøkning ved Oslo Børs

Omsetningen av aksjer på Oslo Børs kom fredag opp i 1,9 milliarder kroner.