Norsk Vind taper stort på vindpark som falt i fisk

Norsk Vind AS nedskriver verdier for 12 millioner kroner i Faurefjellet Vindpark i Bjerkreim. - Vi innser nå at det er høyst usannsynlig at dette prosjektet blir noe av, sier daglig leder Per Ove Skorpen.

Marit Brevik, veterinær og styreleder i Motvind Dalane, er sterk motstander av planlagte Faurefjellet vindkraftverk. Her er hun fotografert i området i november 2020.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

En årelang tautrekking om bygging av 12 vindturbiner på sørsiden av Storavatnet i Faurefjellet i Bjerkreim ender trolig med full seier for motstanderne. Nå tar nemlig selskapet som har konsesjon på utbyggingen, Norsk Vind Faurefjellet AS, et tap på 12 millioner kroner i regnskapet for 2020.

– Betyr dette at dere gir opp hele prosjektet?

– Det betyr at vi er realister og forstår at vi ikke har fått de nødvendige offentlige tillatelsene for utbyggingen, sier Per Ove Skorpen til Aftenbladet/E24. Han er daglig leder i Norsk Vind.

Flere anker

Tidligere har selskapet anket avgjørelsen i Bjerkreim kommune om ikke å gi dispensasjon fra arealplanen i området. Formannskapet i kommunen sa nei til utbygging med fire mot tre stemmer.

Norsk vind anket så avgjørelsen til Olje- og energidepartementet. Der sa man endelig nei til å lage en statlig arealplan, noe som hadde åpnet for utbygging selv om Bjerkreim kommune sa nei.

Norsk Vind har hatt store utgifter med prosjektet de siste årene.

– Kostnadene er knyttet til oppkjøpet av selskapet Hybrid Technology, som opprinnelig satt på denne konsesjonen, og dessuten eksterne konsulenttjenester underveis, sier Skorpen.

Egenkapitalen borte

Regnskapet for 2020 viser en negativ egenkapital på 13 millioner kroner. Styret i selskapet, der Lars Helge Helvig er styreleder, uttaler at driften likevel kan fortsette fordi eierne vil tilføre kapital ved behov.

– Vi venter fortsatt på en endelig beslutning fra offentlige myndigheter i denne saken, og derfor beholder vi selskapet, sier Skorpen.

Det har vært stort folkelig engasjement rundt Faurefjell vindpark. Her fra et folkemøte i Bjerkreim samfunnshus i august 2019.

Rogaland fylkeskommune har enda ikke gjort et endelig vedtak etter at Norsk Vind anket Bjerkreim kommune sitt vedtak til fylket.

Allerede i 2014 ga NVE konsesjon til bygging av denne vindparken.

– Dette har tatt lang tid?

– Ja, det er utrolig hvor lang tid enkelte offentlige instanser har brukt, sier Skorpen.

Flere andre parker

Selv om Norsk Vind ikke får bygge ut Faurefjellet vindpark, så er selskapet sterkt til stede i Bjerkreim og Gjesdal kommuner. Tidligere i år startet produksjonen i Måkaknuten vindkraftverk. Også vindkraftverkene i Bjerkreim Søndre Klynge har startet. Disse kraftverkene produserer totalt 1.400 GWh, noe som tilsvarer forbruket til 72.000 husstander.

Kraften fra Bjerkreim Søndre Klynge er allerede kjøpt av selskapet Facebook de neste 15 årene.

Publisert: