• Harald Espedal var nestleder i styrene for Oslo Børs VPS Holding og Oslo Børs. Han trakk seg fra disse vervene da Sandnes Sparebank, der han er styreleder, fikk et overtredelsesgebyr fra Oslo børs i 2016. Gebyret var på 658.400 kroner og gjaldt brudd på plikten til å melde innsideinformasjon til markedet. Rune Vandvik

Harald Espedal casher inn 20 mill på børs-salg

Tidligere Skagen-topp og investor Harald Espedal selger sine aksjer i Oslo børs til Euronext og casher inn 20 millioner kroner.