Livsfare på Ekofisk X

Flere alvorlige avvik er påvist i etterkant av ulykken på Ekofisk X-plattformen i januar.