Miljøprosjekt på Gullfaks blir for dyrt

Injisering av CO2 på Gullfaks-feltet vil føre til at Statoil taperpenger på økt oljeutvinning. Regningen på 6 milliarder kroner blirfor høy for selskapene i Gullfaks-lisensen.