200 milliarder kan gå tapt på Troll

Raskere gassproduksjon fra det gigantiske Troll-feltet kan føre tilat oljeressurser for milliarder av kroner går tapt, advarerOljedirektoratet.