Positive til sanduttak

Fylkesutvalet meiner det er rom for utviding av sanduttaket Norstone driv i Hjelmeland.