Sjefen for 19.000 på plass

Statoils internasjonale satsing skal tilhøre hele organisasjonen,ikke bare være noe man holder på med i én avdeling.