To kvinner skal styra Suldalsposten

Esther Moe blir redaktør og Astrid Espeland dagleg leiar.