Indianarmedisin vart saftsuksess

Indianarane brukte det til medisin. Mange hageeigarar trur det er giftig. Svartsurbær er det første «nye» hagebæret på 200 år og kan bli eit jærsk suksessprodukt.