Investeringene i oljå halveres

Investeringene faller kraftig i 2007. Nesten ingen nye oljefelt erunder planlegging, det ble gjort bare små funn i fjor ogleteaktiviteten neste år er svært lav.