Dropper aksjer av etiske grunner

KLP har bestemt seg for å ekskludere aksjene i 27 ulike selskaperfordi disse driver en virksomhet som KLP mener er etiskuforsvarlig. Ingen av selskapene er norske.