Straffetoll er aktuelt

EUs sjefbyråkrat i laksesaken bekrefter at straffetoll er et aktuelt virkemiddel mot Norge.