Første stein fra Jærtegl

Fylkesordfører Roald Bergsaker var for 10 år siden med på å leggened det siste teglverket i Sandnes. I går åpnet han et nytt påOrstad i Klepp.