80 ansatte slutter i Aftenposten

Etter at fristen for å søke sluttpakke eller pensjonsordninger gikk ut tirsdag hadde 80 av medarbeidere i Aftenposten takket ja. Målet på 110 årsverk ble ikke oppnådd.