2 av 3 bedrifter vurderer utflagging

Av 34 eksportbedrifter i Rogaland vurderer 20 å flagge ut deler av produksjonen til billigere land. Like mange vurderer oppsigelser.