V-rekord på Særheim

Planteforsk Særheim har høstet over 100 kilo tomater perkvadratmeter i et forsøksdrivhus. Det er en god nyhet for norsktomatnæring. Forskningssjef Svein O. Grimstad drister seg til «enliten verdensrekord».