- Hyler forbi Bergen

— Det er riktig som toppolitiker i Bergen Anne-Grete Strøm Erichsensier; at Stavanger har en mer dynamisk og ekspansivnæringspolitikk.