Gabrielsen skal redde den norske sjømann

Mens EU-land satser kraftig på skipsfart, forsvinner stadig flererederier ut av Norge. Nærings— og handelsminister Ansgar Gabrielsenhar ingen konkrete løfter til næringen, men lover å gjøre noe.