Lura-firma stort i nord

I løpet av høsten etablerer R&M Industrier seg i Hammerfest. Selskapet blir værende i nord en god stund fremover.