- Norge bryter prinsippet om fagforeningsfrihet

FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd i oljesektoren bryter med den frie forhandlings— og streikeretten.