Flere søkere til videregående, færre får oppfylt ønskene sine

Mange unge håp kan bli knust når tilbudet om studieplass på videregående skole kommer i sommer. Store årskull gjør at færre får oppfylt sine ønsker.