Får forske for 100 mill.

Rogalandsforskning får prosjekter innen oljeforskning til 100millioner kroner.