Motekonsern går på børs

Conseptor ASA fra Haugesund, ett av Norges største motekonsern, ønsker å gjennomføre en emisjon på 80 millioner kroner, og skal børsnoteres i løpet av juni. Derfor reiser eierne nå landet rundt for å snakke varmt om sitt selskap.