• Hans Petter Jacobsen

Halvparten av elevene finner skolen meningsløs