Enkelt å avlytte rom med mobil

Noen mobiltelefoner kan brukes til romavlytting på en svært enkel måte. Andre har denne muligheten sperret.