3 millioner i bot til BP

Statsadvokaten i Rogaland ila i går oljeselskapet BP 3 millioner kroner i bot for dødsulykken på Gyda-feltet 1.november 2002.