• Jonas Haarr Friestad

Fikk ikke forsikring fordi barna var adopterte

Adoptivbarn må ha vært i Norge i minst ett år før foreldrene kan få tegne barneforsikring. Slik er praksis i de fleste store forsikringsselskap.