RF og UiS sammen i forskningsselskap

Rogalandsforskning og Universitetet går sammen om å danne et eget forskningsselskap.