• Einar Talgø har gode råd til folk som vil starte for seg selv. Tommy Ellingsen

Han gir gründere en god start

I snart seks år har Einar Talgø og Skape bidratt til at rogalendingers ideer har blitt til virksomheter.