• Det virtuelle romskipet "Aurora" er under bygging på Andenes, og vil åpne for alle til neste år. Romskipet lages i samarbeid med Mediafarm i Stavanger. (Illustrasjon) Trond Abrahamsen, Andøya Rakettskytefelt

- Ta videregående skole i romteknologi

Norge er en stor romfartsnasjon, selv om folk flest ikke er klar over det. Fysiker Filip Nicolaisen bygger et romskip på Andøya Rakettskytefelt. Målet er å få flere hoder til det norske romfartsmiljøet.