Lærer får erstatning for usaklig oppsigelse

En oppsagt lærer fra Telemark er tilkjent 200.000 kroner i erstatning for usaklig oppsigelse. Det skjer etter at han to ganger har brukt fysisk makt mot elever på en kritikkverdig måte, ifølge dommen.