• Husprisene har holdt seg stabilt høye de siste årene. Terskelen er høy for førstegangsetablerere. Fredrik Refvem

Fem ganger dyrere å kjøpe bolig nå

Boligprisene har vokst mer enn fem ganger konsumprisindeksen siden 1992. Mange av dem som ønsker egen bolig har ikke råd.