• Dag Randulff fikk krav fra Nav om å betale tilbake 15.000 kroner av pensjonen sin. FOTO: Fredrik Refvem

Nav ville ta pensjon

Pensjonisten Dag Randulff opplevde at Nav krevde 15.000 kroner av pensjonen hans tilbakebetalt, fordi han angivelig skulle ha tjent for mye.