• _SCC-AIPub_B-l_pet_1520043a.jpg Str�mdahl Monica/Aftenposten

Rogaland har færrest ledige

Arbeidsledigheten økte med 700 personer i mai måned. Men i Rogaland er den lavest i landet.