• Den norske observasjonssatellitten AISSat-1 ble skutt opp sommeren 2010. Den veier bare seks kilo og går i bane drøyt 600 km over jorden. Om bord har den utstyr som videresender signaler fra båter om alt fra posisjon til last og kurs. Norsk Romsenter / FFI / Seatex

- Aarrestad leverte en god søknad

Da ISU avgjorde at Fredrik Bendz Aarrestad hadde den kompetansen de krever for å delta, var ikke Norsk Romsenter sen med å støtte ham.